keune480x60.png

Какво е балнеология

Понятието балнеология произхожда от латинската дума balneum и гръцката дума logoz, което означава наука за къпане, а балнеотерапия лечение, чрез къпания. Същността на балнеологията като наука е лечение, чрез използване на естествени минерални води от изворите.

Под понятието "хидрология" се разбира наука, която се занимава с обикновената вода.

Балнеологията като наука е комплексна дисциплина, тя обхваща много естествени науки, като химия, физика, геология, хидрогеология, фармакология и др. Балнеологията е сравнително нова наука, която в известна степен продължава да се развива и днес. Тя представлява наука за използването на минералните води за закаляване, профилактика и лечение.

Когато за тези цели се използва обикновената вода, се употребява терминът ”водолечение”. Днес курортите и туристическите комплекси, които разполагат с минерални води и други балнеоресурси (лечебна кал, торф, луга) заемат внушителен дял в световния туризъм.

Предлагат се като туристически услуги най-разнообразни оздравителни и лечебни програми, които все повече се търсят от туристите в цял свят. Тази туристическа индустрия се отличава с висока икономическа ефективност. Използването на балнеоресурсите се прилага в много СПА и Уелнес центрове най- вече в европейските курорти, като се утвърждава култ към физическото, психическото и духовното здраве.

Не пропускайте продължението по темата: Възникване и развитие на балнеологията.

Всички права запазени. Позоваването с хиперлинк е задължително!